Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

Уведомяват се всички участници по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че списъците за разпределението на допуснатите до писмен изпит кандидати в определените аудитории на СУ „Св. Климент Охридски“ са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „2018“.

Писменият изпит  за младши съдии ще се проведе на 14 април 2018 г. (събота) от 09:00 ч. в сградата на Софийския университет, Централен корпус, Северно крило, Аудитория 255 етаж 2, Аудитория 272 етаж 3 и Аудитория 292 етаж 4.

Писменият изпит  за младши прокурори ще се проведе на 21 април 2018 г. (събота) от 09:00 ч. в сградата на Софийския университет, Централен корпус, Северно крило, Аудитория  224 етаж 2, Аудитория 272 етаж 3 и Аудитория 292 етаж 4.

Писменият изпит  за младши следователи ще се проведе на 28 април 2018 г. (събота) от 09:00 ч. в сградата на Софийския университет, Централен корпус, Северно крило, Аудитория 255 етаж 2, Аудитория 272 етаж 3 и Аудитория 292 етаж 4.

Редът и условията за провеждане на писмения изпит са регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр.17/21.02.2017 г.).

Съгласно Наредбата, в изпитните зали НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка явяващите се на изпита кандидати следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин, непозволяващ ползването й.

Организаторите по провеждането на конкурса нямат ангажимент за осигуряване съхранението на мобилни телефони или други технически устройства.

Пропускателният режим се осъществява от Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието.

Уведомяват се всички кандидати, че влизането в сградата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се осъществява само откъм ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на вътрешния двор, вход – Централен корпус, като влизането на автомобили не е позволено. Достъпът на участниците до залите ще бъде възможен след 7:00 часа.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд