Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Увеличен бе броят на съдиите за сметка на една ръководна длъжност в състава на Административен съд Пловдив

27 март 2018 година

По предложение на административния ръководител на Административен съд – Пловдив, съдийската колегия реши да бъде увеличен броя на съдиите, за сметка на една незаета длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – Пловдив в длъжност „съдия“. Съкращението беше направено по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите на съдийската колегия при ВСС

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд