Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра заместник на административния ръководител на Административен съд София-област

 

27 март 2018 година

С 13 гласа (мнозинство) беше прието предложението на административния ръководител на Административен съд – София-област за назначаване на Мирела Петрова Добрева – Георгиева, която е съдия в Административен съд София-област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – София-област. В предложението на Комисията по атестирането и конкурсите на съдийската колегия се аргументира, че това предложение се прави с оглед съществената роля на зам. председателя на административния ръководител. Съдия Мирела Петрова Добрева – Георгиева е работила като съдия в Административен съд София- област от 2007г., като е показала отлични организационни и управленски умения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд