Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на магистрати от апелативните и окръжните съдилища за избор на членове на изпитни комисии за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието.

В поименните списъци на гражданските съдии бяха гласувани

Марияна Иванова Хитева Паунова – АС Пловдив

 

Георги Гочев Георгиев – ОС Хасково

Йонко Георгиев Георгиев – ОС Хасково

Илиана Георгиева Димитрова – Васева ОС Пазарджик

Мариана  Мавродиева Мавродиева – ОС Стара Загора

Силвия Цветкова Кръстева – ОС Плевен

Татяна Георгиева Черкезова ОС Русе

В поименните списъци на наказателните съдии бяха приети следните магистрати:

Калин Иванов Калпакчиев – АС София

Лидия Крумова Кътова – ОС Враца

Живка Николова Денева – Йорданова АС Враца

Красимир Боянов Аршинков  - ОС Благоевград

Иван Димитров Коев – СГС

Йоланда Мильова Цекова – ОС Кюстендил

Светлин Иванов Иванов – ОС Бургас

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд