Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

27 март 2018 година

По предложение на  Комисията по атестирането и конкурсите на съдийската колегия  беше открита процедура за избор на административни ръководители на:

- Окръжен съд – Пловдив  заради изтичащ мандат;

- председател на Районен съд – Велики Преслав , която в момента се явява свободна длъжност;

- за административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград-  свободна длъжност;

- за административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай , която също е свободна длъжност.

      Според процедурата в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ ще могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд