Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не избра административни ръководители на Районна прокуратура – Девин и Районна прокуратура - Свиленград

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с осем гласа не избра Мария Василева Дамянова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Девин. Тя бе единствен кандидат в конкурсната процедура. При изслушването ѝ въпроси към нея зададоха членовете на ВСС Йордан Стоев, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова във връзка с данните за броя на върнатите от съда дела и постановените оправдателни присъди, прилагането на приетия от Прокурорската колегия модел за реформа на съдебната карта и прилагането на принципа за случайното разпределение на делата; средната продължителност на досъдебната фаза по делата и приложимите мерки за подобряване на резултатите, както и установените разминавания между посочените данни в концепцията на кандидата и констатациите от докладите за извършените проверки от ИВСС и Окръжна прокуратура – Смолян.

В хода на обсъждането становища изразиха Йордан Стоев и главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, които посочиха, че представянето на кандидата е неубедително, а в представената концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура – Девин липсват визия за развитие и дейността ѝ, посочените цели са схематични, общи, без конкретика и не са посочени мерките за тяхното достигане.

След проведено гласуване и при резултат 4 гласа „за“ и 3 гласа „против“ Прокурорската колегия не избра Мария Михайлова Кирилова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград, която също бе единствен кандидат в конкурсната процедура.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Пламена Цветанова, Даниела Машева, Гергана Мутафова и Евгени Диков във връзка с установеното взаимодействие и мерките за подобряване ефективността в работата на следствения отдел; разрешаването на проблема с недостига на помещения за архив и съхранение на веществени доказателства; прилагането на унифицирания подход за реформа на съдебната карта и обединяването на Районна прокуратура – Свиленград и Районна прокуратура – Хасково; предоставени ли са помещения за ползване на районното полицейско управление; както и критериите за изразяване на различни становища по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ през м. януари 2018 г., изготвени от прокурор Кирилова в качеството ѝ на и.ф. длъжността „административен ръководител“. В хода на дискусията председателят на Комисията по атестирането и конкурсите Даниела Машева заяви, че посочените становища са достатъчно основание да не подкрепи кандидатурата на прокурор Кирилова, която е проявила необективност, субективизъм и нееднакво отношение към колегите ѝ заявили желание за преместване по реда на чл. 194, ал.2 от ЗСВ, както и липса на прецизност в администриране дейността на прокуратурата, като и.ф. административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд