Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповеди на административни ръководители по реда на чл. 327 от ЗСВ

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповеди на трима административни ръководители, издадени по реда на чл. 327 от ЗСВ, както следва:

- заповед № 587/28.02.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за обръщане на внимание на Димитър Франтишек Петров – прокурор в СГП;

- заповед № РД-0427/06.03.2018 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе за обръщане на внимание на Димитър Димитров Халачев – следовател, в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе;

- заповед № 19/25.01.2018 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Разлог за обръщане на внимание на Мирослав Валериев Каназирев – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Разлог.

Заповедите  ще бъдат приложени към кадровите дела на прокурорите, с изключение на заповедта на районния прокурор на Районна прокуратура – Разлог, която според комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ е издадена от некомпетентен орган. В случай на оспорването на посочените заповед, административните  ръководители следва да уведомят Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпратят препис от същото за прилагане към кадровото дело на магистратите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд