Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение влeзли в сила решения на Върховния административен съд

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение влезли в сила решения на Върховния административен съд по дела срещу решение на Колегията за наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Ралица Петрова Мравкова, прокурор в Специализираната прокуратура, както следва:

Решение № 3225 от 14.03.2018 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия по адм. дело № 468/2018 г., с което оставя в сила решението на тричленен състав на ВАС, с което е  отменено решение по т. 8 от протокол № 1 от 26.04.2016 г. на Прокурорската колегия и потвърдената с него на основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ заповед № 864/29.12.2015 г. на и.ф. административен ръководител на Специализираната прокуратура, с които е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ на Ралица Мравкова, прокурор в Специализираната прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд