Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС на 25.04.2018 г. ще проведе събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в районните прокуратура в гр. Плевен и гр. Царево

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен на 25.04.2018 г. ще проведе събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в Районна прокуратура – Плевен и Районна прокуратура – Царево.

По един кандидат е допуснат до участие във всяка от конкурсните процедури, както следва:

Диана Николаева Маркова–Бурова, заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен и Райко Димитров Стоянов – административен ръководител на Районна прокуратура – Малко Търново.

В едномесечния срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник няма постъпили кандидатури за административни ръководители на Районна прокуратура – Мадан и Районна прокуратура – Сливен.

Процедурите за избор на административни ръководители бяха открити с решение на Прокурорската колегия по протокол № 2/24.01.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд