Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Валентина Личева Личева-Найденова, прокурор в Окръжна прокуратура - Русе

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Валентина Личева Личева-Найденова, прокурор в Окръжна прокуратура – Русе.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Йордан Стоев – председател и докладчик, Евгени Диков и Даниела Машева.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от главния прокурор на Република България за допуснати нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, които се отличават със значителна степен на обществена укоримост.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд