Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Валентина Личева Личева-Найденова, прокурор в Окръжна прокуратура - Русе

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Валентина Личева Личева-Найденова, прокурор в Окръжна прокуратура – Русе.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Йордан Стоев – председател и докладчик, Евгени Диков и Даниела Машева.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от главния прокурор на Република България за допуснати нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, които се отличават със значителна степен на обществена укоримост.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд