Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий поименния състав на изпитните комисии за младши прокурори и младши следователи, на основание чл. 258, ал. 3 от ЗСВ

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на магистрати от апелативните и окръжните прокуратури, отговарящи на условията на чл. 258, ал. 3 изр. 2-ро от ЗСВ и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието. Колегията прие и одобрения, с решение на Съдийската колегия по протокол № 11/27.03.2018 г., поименен списък на наказателните съдии в апелативните и окръжните съдилища, от който са изключени определените с решения на Съдийската колегия по протокол № 11/27.03.2018 г. членове на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес.

Чрез жребий бяха определени поименните състави на изпитните комисии, както следва:

Изпитна комисия за младши прокурори:

- Николай Иванов - редовен член, прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново;

- Анна Алексова - редовен член, прокурор в Софийска градска прокуратура;

- Иво Йолов- редовен член, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен;

- Снежана Блажева - редовен член, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен;

- Мая Нанкинска - редовен член, съдия в Окръжен съд -Варна, Наказателно отделение и

Резервни членове:

- Нина Янева - прокурор в Софийска градска прокуратура;

- Румяна Илиева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд.

Изпитна комисия за младши следователи:

- Недялка Попова - редовен член, прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик;

- Симона Благова - редовен член, прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив;

- Костадин Босачки- редовен член, прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил;

- Добринка Калчева - редовен член, прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив;

- Елен Маламов - редовен член, съдия в Окръжен съд - Смолян, Наказателно отделение и

Резервни членове:

- Диана Давдикова - прокурор в Окръжна прокуратура - София;

- Веселин пенгезов - съдия в Апелативен съд - София.

Прокурорската колегия реши изпитните комисии да се конституират на 23.04.2018 г. в Националния институт на правосъдието, като бе приет и графикът на заетостта на членовете на комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати.

Писмените изпити на кандидатите за младши прокурори ще се проведат на 18 и 19 юни 2018 г., а устните на 21 и 22 юни. Повторните изпити по чл. 258а, ал. 2 ЗСВ ще се проведат на 23 юли 2018 г. – писмен изпит и на 24 юли 2018 г. – устен изпит.

Писменият изпит на кандидатите за младши следователи ще се проведе на 20 юни 2018 г., а устният на 22 юни. Повторните изпити по чл. 258а, ал. 2 ЗСВ ще се проведат на 25 юли 2018 г. – писмен изпит и на 26 юли 2018 г. – устен изпит.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд