Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи по реда на чл. 165 от ЗСВ двама прокурори и двама следователи

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен освободи от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – поради навършване на 65-годишна възраст, Бойко Боянов Игов прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил и Петър Каменов Кръстев прокурор в Районна прокуратура – Радомир, считано от 29.03.2018 г.

Поради подадена оставка, Колегията освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Иван Генчев Генчев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив и Здравко Андонов Бакалов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград, считано от 02.04.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд