Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Прокурорската колегия във връзка с избора на Пламен Димитров за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 195, ал. 3, т. 7 и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, възстанови Пламен Георгиев Димитров на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на прекратяване на мандата му като председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и едновременно с това го освободи от същата, считано от датата на попълване на състава на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд