Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

относно обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 06/21.02.2018 г. конкурси за повишаване и заемане на 14 /четиринадесет/ свободни длъжности „прокурор” в Специализираната прокуратура и 17 /седемнадесет/ свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

Съобразно нормата на чл. 189 от ЗСВ и дадените в нея легални дефиниции, възможност за участие в обявените конкурси за повишаване имат магистрати от по-ниско ниво в органите на съдебната власт, а именно районното. Тази хипотеза обхваща и случаите на преминаването на магистрати на друга по вид длъжност чрез конкурс за повишаване, включващ и писмен изпит.

Следва да се има предвид, че приемът на документи, по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 30/27.09.2017 г. конкурси за преместване в Специализираната прокуратура и в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, позволяващи участие на магистрати от окръжно ниво, изтече на 12.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд