Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира двама следователи и един прокурор и повиши на място в по-горен ранг двама прокурори

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т.т. 3 и 4 от ЗСВ, периодично атестиране на Тодор Николов Горанов – следовател и Людмил Кирилов Манолов, завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново, извънредно атестиране на Веселина Милушева Милушева - прокурор в Районна прокуратура - Силистра и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ комплексни оценки от атестирането им.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Василев Вичев – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич и Радослава Иванова Митева – прокурор в Районна прокуратура – Дупница, на място в по-горен ранг, считано от дата на вземане на решението.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд