Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий един резервен член на втора конкурсна комисия по наказателно право във връзка с подадено заявление за отвод

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Дойчо Тарев – прокурор в Софийска градска прокуратура - за резервен член на втора конкурсна комисия на мястото на Росен Николов Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив.

Прокурор Каменов е подал заявление за отвод като резервен член на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за „младши прокурори“ в районните прокуратури, обявен с решение на Колегията по протокол № 03/31.01.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд