Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не удължи срока на командироването на Петя Пешева–Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите на Европейската комисия

28 март 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не удължи срока на командироването на Петя Пешева–Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите на Европейската комисия, за периода 16.04.2018 г. – 15.04.2020 г.

Петя Манолова е командирована с решение ВСС по протокол № 12/13.03.2014 г. за срок от две години, като с решение на ВСС по протокол № 14/17.03.2016 г., срокът на командироването е удължен с още две години. Манолова е упражнявала фактически длъжността „прокурор“ четири години до командироването ѝ като национален експерт и е била младши прокурор в СРП в периода от 14.03.3007 г. до 15.03.2010 г. и прокурор в СРП от 15.03.2010 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд