Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гергана Мутафова е кандидатурата на ВСС за член на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети.

29 март 2018 година

Пленумът на ВСС номинира Гергана Мутафова, член на ВСС за представител на Висшия съдебен съвет на Република България в Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Изпълнителният борд на ЕМСС се състои от Президент и представители на седем институции – членове на мрежата с двугодишен мандат, който не може да бъде подновяван незабавно след изтичането му. Мандатите на членовете на борда не изтичат едновременно, а се застъпват за период от една година.

Следващите избори за Изпълнителния борд на ЕМСС ще се проведат през м. юни 2018 г., когато изтичат мандатите на президента и останалите четирима членове на Борда.

Решението е в отговор на покана от ЕМСС за представяне на кандидатури за Президент и за членове в Изпълнителния борд на ЕМСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд