Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители за участие в третата среща на екипа по Проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети

29 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова определените с решения на Съдийската колегия и на Прокурорската колегия членове на ВСС Красимир Шекерджиев и Георги Кузманов за участие в четвъртата среща на екипа по Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети  (ЕМСС) за 2017-2018 г. „Обществено доверие и имидж на правосъдието“,

за периода 16-17 април 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд