Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания от административни ръководители

29 март 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет със свои решение увеличи бюджета на Върховния касационен съд за 2018 година с цел осигуряване на средства за строително-монтажни работи на Съдебна палата – гр. София, бул.“Витоша“ 2. Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходните години по бюджета на съдебната власт.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се увеличат бюджетите на органи на съдебната власт по искания от административните ръководители на Районен съд гр. Асеновград, Административен съд гр. Пазарджик, окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик, Окръжен съд гр.Търговище, Районен съд гр. Самоков, Районен съд – гр. Шумен, Районен съд гр. Сливница, Съдебната палата в гр. Пещера, Административен съд гр.Благоевград, Районен съд гр. Лом, за съдебната палата гр.Разград, Районен съд гр. Гоце Делчев, Съдебна палата гр. Добрич, Районен съд Нови пазар, Административен съд София-град, Административен съд гр.Пловдив и Административен съд гр. Перник. Исканията са за осигуряване на средства за проектиране и текущи ремонти.

Отпуснатите средства са за сметка на наличностите от предходни години и на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт.

С решение от днес Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за възстановяване на верифицирани средства по проект „Защита на свидетели – съществен фактор в борбата с организираната престъпност“и одобри средства за представителни разходи за честване на 20 годишнината от създаването на Апелативен съд гр. Пловдив.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд