Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 09.05.2018 г. ще се проведе събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас

11 април 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 09.05.2018 г. за дата, на която ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас, открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 32/11.10.2017 г.

С решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС до участие са допуснати двама кандидати Георги Чинев – прокурор в ОП Бургас и Красимира Кателиева – зам.- окръжен прокурор и изпълняващ функциите административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура –Бургас.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд