Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение молба за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и спря производството по други молби до произнасяне на Конституционния съд за противоконституционността на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

Прокурорската колегия остави без уважение молбата на Пламен Райнов - прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура. Процедурата за преместване по посочения ред е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 38/29.11.2017 г. и към момента е приключила с преназначаване на двама прокурори от Окръжна прокуратура – Благоевград. Обективна преценка за откриване на нова процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ще бъде извършена на по-късен етап, след финализиране на обявените конкурсни процедури и анализ на дейността и натовареността на органа.

Прокурорската колегия спря, на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, производството по молби на двама прокурори до произнасяне на Конституционния съд по дело № 1 от 2018, образувано по искане на Върховния административен съд за установяване противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Пламен Георгиев Райнов - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен е подал молба за назначаване на длъжност „прокурор“ в СГП, а Владимир Цветелинов Колев – прокурор в Районна прокуратура – Шумен, за назначаване в Окръжна прокуратура - Разград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд