Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира двама прокурори, повиши на място в по-горен ранг 18 прокурори, а един придоби статут на несменяемост

11 април 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Тодор Венциславов Тодоров и Ангел Демирев Кънев - прокурори от Софийската районна прокуратура и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексни оценки от атестирането им.

С решение на Колегията Невена Николаева Орманджиева - прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия, по предложения от административни ръководители, повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, 18 прокурори на място в по-горен ранг, считано от дата на вземане на решението, както следва:

Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализираната прокуратура; Райна Андреева Гундева - прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград; Валентина Владимирова Дачевска, Женя Емилова Енева, Дияна Иванова Иванова - прокурори в Окръжна прокуратура – Варна; Даниела Минкова Стоянова - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив; Сезгин Сеидов Османов - прокурор в Окръжна прокуратура – Разград; Мирослав Минчев Маринов - заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе; Радослав Владимиров Градев, Стилиян Грозданов Грозев и Ралица Радославова Милчева-Йорданова – прокурори в Окръжна прокуратура – Русе; Елена Георгиева Кювлиева, Виолета Петрова Танаицова, Анелия Георгиева Тодорова, Десислава Цветанова Въткова-Николова, Евгения Тодорова Манева - прокурори в Софийска районна прокуратура; Росица Станчева Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Видин; Димитрина Димитрова Шекерева - административен ръководител на Районна прокуратура – Карлово.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд