Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие график на планираните обществени поръчки за 2018 г. на Висшия съдебен съвет

12 април 2018 година

Пленумът на ВСС прие График на планираните обществени поръчки за 2018 г. на Висшия съдебен съвет, който включва 73 обществени поръчки с обща прогнозна стойност 31 493 455 лв. без ДДС. Планират се обществени поръчки за дейности свързани с основни и текущи ремонти на съдебни сгради, както и за услуги и доставки, част от които са финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

По предложение на Евгени Диков, член на Прокурорската колегия и председател на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС от графика бе изключена планираната обществена поръчка за паспортизация на сградния фонд, ползван от органите на съдебната власт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд