Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри възлагането на консултантска услуга за изготвяне на конструктивно обследване и съставяне на технически паспорт за сградата, предоставена за нуждите на специализираните органи на съдебната власт

12 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри възлагането на консултантска услуга за изготвяне на конструктивно обследване и съставяне на технически паспорт за сградата на бул. „Ал. Стамболийски“, предоставена за нуждите на специализираните органи на съдебната власт. Пленумът упълномощи представляващия ВСС да сключи договор с „Архитектурно бюро – В. Ценов“ ЕООД за извършване на услугата, като срокът за изпълнение е 20 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд