Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди Модел на индивидуален план за професионално развитие на магистратите и Указания към него, разработени по проект „Подобряване на процедурите по атестация и подобряване на дисциплинарната практики в съдебната система

12 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Модел на индивидуален план за професионално развитие на магистратите и Указания към него, разработени по проект „Подобряване на процедурите по атестация и подобряване на дисциплинарната практики в съдебната система“, финансиран по ОПДУ. Индивидуалният план, както и Указанията към него са в съответствие с действащата нормативна уредба и отразяват разпоредбите на чл. 204а, ал. 5 и чл. 30а от ЗСВ след измененията през м. август 2016 г., чрез които за първи път бе въведена възможността за разработване на индивидуален план за професионално развитие на магистрата в рамките на атестационна процедура, който следва да се съхранява в кадровото му досие. Документите съдържат механизми, конкретни процедури и стъпки за реализация на самооценката със заложени съпътстващи мерки, водещи до повишаване на мотивацията и механизми за справяне с различни предизвикателства в магистратската работа. Разработеният модел на индивидуален план и указания към него дават възможност за планиране на личното развитие на магистратите, като е отчетена необходимостта от провеждане на специфични индивидуални обучения или семинари за усъвършенстване на професионалната квалификация, конкретизиране на намеренията за бъдещо развитие на магистрата, както и необходимостта от допълнителна квалификация.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд