Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България

12 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 342, ал. 1 от ЗСВ, прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България. С измененията и допълненията се уеднаквяват изискванията за заемане на длъжността „главен секретар“ във ВСС, ИВСС, НИП, ВАС и ВКС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд