Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС допълни състава на работната група за изработване на Наредба по параграф 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

12 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни свое решение по протокол № 9/22.03.2018 г., като включи в състава на работната група за изработване на Наредба по параграф 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество главния секретар на Националния институт на правосъдието Светла Вълева. В работната група участват представители на ВСС, ВКС, ВАС, ПРБ, ИВСС, НИП, Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт и Националното сдружение на съдебните служители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд