Пресцентър

 

Инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт се провежда под надслов "Открито за съдебната власт"

График за 2021 година

СЪДИЛИЩА ДАТА ПРОКУРАТУРИ Дата

ВКС 

"Ден на информационното общество в България"

04.10.2021 г.

ВКП

 

ВАС

 

ВАП

 
   

НСлС

 

АС София

"Най-честите "дребни" престъпления в млада възраст, за които подлежим на наказание"

"Гражданското право във всекиднението - какво трябва да знаем"

12.11.2021 г.

АП  София

 

Соф. градски съд

месец септември 2021 г. СГП  

АдмС София-град

     

Соф. районен съд

  СРП  

Соф. окръжен съд

"Какво ново на 14 - отговорности, които непълнолетните носят и санкиции, на които подлежат"

08.10.2021 г.

ОП София

 

АдмС София-област

     

РС Ихтиман

  РП Ихтиман  

РС Пирдоп

16.09.2021 г.

РП Пирдоп  

РС Своге

 

РП Своге

 

РС Сливница 

 

РП Сливница

 

РС Елин Пелин

  РП Елин Пелин  

РС Ботевград

  PП Ботевград  

РС Етрополе

 

РП Етрополе

 

РС Самоков

"Открито за съдебната власт и за достъпа до правосъдие"

05.11.2021 г. РП Самоков  

РС Костинброд

"Как да защитим правото си чрез съдебните институции"

10.11.2021 г.

РП Костинброд

 

ОС Благоевград

"Окръжен съд - Благоевград - достъпно правосъдие в епохата на дгиталното правораздаване"

10.12.2021 г.

ОП Благоевград

 

АдмС Благоевград

07.06.2021 г.    

РС Благоевград

"Правораздаването при условията на световна пандемия"

10.12.2021 г.

РП Благоевград  

РС Сандански

 

ТО Сандански към РП Благоевград

 

РС Петрич

 

ТО Петрич към РП Благоевград  
РС Разлог   ТО Разлог към РП Благоевград

 

РС Гоце Делчев

21.09.2021 г.

ТО Гоце Делчев към РП Благоевград  

ОС Видин

"От обвиняем до осъден"

25.06. 2021 г. ОП Видин  

АдмС Видин

посветен на международния ден на "Правото да знам"

28.09.2021 г.    

РС Видин

отложен РП Видин  
РС Белоградчик

01.10.2021 г.

ТО Белоградчик към РП Видин  

РС Кула

16.04.2021 г.

отложен

ТО Кула към РП Видин  

ОС Враца

10.12.2021 г.

ОП Враца

 

АдмС Враца

"Компетентност на административните съдилища"

29.06.2021 г.    

РС Враца

  РП Враца  

РС Козлодуй

  ТО Козлодуй към РП Враца  

РС Мездра

"Съдът отблизо"

15.10.2021 г.

ТО Мездра към РП Враца

 

РС Оряхово

  ТО Оряхово към РП Враца  

РС Бяла Слатина

"Ден на Българската Конституция и юриста"

отложен

ТО Бяла Слатина към РП Враца

 

ОС Кюстендил

съвместно с Районен съд - Кюстендил с Окръжна прокуратура - Кюстендил и Районна прокуратура - Кюстендил

посветен на Денят на българската конституция

15.04.2021 г.

 

ОП Кюстендил съвместно с Районна прокуратура - Кюстендил, Окръжен съд - Кюстендил и Районен съд - Кюстендил

посветен на Денят на българската конституция

15.04.2021 г.

АдмС Кюстендил

"Съдебната власт отблизо"

20.10.2021 г.    

РС Дупница

съвместно с ТО Дупница към Районна прокуратура - Кюстендил

25.10.2021 г.

ТО Дупница към РП Кюстендил съвместно с Районен съд - Дупница

25.10.2021 г.

ОС Монтана

16.04.2021 г. ОП Монтана  

АдмС Монтана

"Разделение на властите. Ролята на съда"

09.06.2021 г.

   

РС Монтана

 

РП Монтана

 

РС Лом

  ТО Лом към РП Монтана  
РС Берковица  

ТО Берковица към РП Монтана

 
ОС Перник

 

ОП Перник  
АдмС Перник

 

   

РС Перник

  РП Перник  

РС Радомир

29.10.2021 г.

ТО Радомир към РП Перник  

РС Трън

15.10.2021 г. ТО Трън към РП Перник  

РС Брезник

"Съдът отблизо"

26.11.2021 г.

ТО Брезник към РП Перник  

АС Пловдив

съвместно с Окръжен и Районен съд - Пловдив

"Съдът отблизо"

14.05.2021 г.

АП Пловдив

"142 години от приемането на Първата Конституция на България"

Изложба „Пловдив след Освобождението“  на ученици от НХГ „Цанко Лавренов“, посветена на Търновската конституция

конкурс за есе "Правото е изкуство за доброто и справедливото"

16.04.2021 г.

ОС Пловдив

съвместно с Апелативен и Районен съд - Пловдив

"Съдът отблизо"

14.05.2021 г.

ОП Пловдив

16.04.2021 г.

АдмС Пловдив

"Административен съд - Пловдив - в световния ден за човешки права"

10.12.2021 г.

   

РС Пловдив

съвместно с Апелативен и Окръжен съд - Пловдив

"Съдът отблизо"

14.05.2021 г.

РП Пловдив

16.04.2021 г.

РС Първомай

"Час на класа - съдът отблизо" с участието на ученици от СУ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Първомай

23.04.2021 г. ТО Първомай към РП Пловдив  

РС Асеновград

"Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции"

05.10.2021 г. ТО Асеновград към РП Пловдив  

РС Карлово

 

ТО Карлово към РП Пловдив

 

ОС Пазарджик

Конкурс за ученическо есе на тема "Стремежът ни към справедливост".

Победители в конкурса.

Новината е отразена в следните медии:

Наградиха авторите на най-добрите есета "Стремежът ми към справедливост“

Окръжният съд отбеляза 16 април с „Дни на отворени врати“

Председателят на Окръжен съд – Пазарджик награди победителите в конкурса за ученическо есе

33-ма се включиха в надпреварата за есе на тема: „Стремежът ми към справедливост“, ето кой грабна наградите

Пазарджишки ученици бяха оценявани от окръжни съдии

16.04.2021 г. ОП Пазарджик  

АдмС Пазарджик

"Да бъдем отговорни! Да се справим заедно с предизвикателствата на новото време!"

23.09.2021 г.    

РС Пазарджик

  РП Пазарджик  

РС Пещера

25.06.2021 г.

ТО Пещера към РП Пазарджик

 

РС Панагюрище

29.10.2021 г.

ТО Панагюрище към РП Пазарджик  

РС Велинград

"Представяне на професиите съдия, прокурор, следоветел и запознаване със статута на магистратите"

"Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие"

22.10.2021 г. ТО Велинград към РП Пазарджик  

ОС Стара Загора

"Везните на Темида - нужни и днес"

22.10.2021 г. ОП Стара Загора  

АдмС Стара Загора

"Възникване на съдебната власт в Стара Загора"

05.10.2021 г.    

РС Стара Загора

 

 

РП Стара Загора  

РС Раднево

"Представяне професията на съдията и прокурора, запознаване със статута на магистрата"

30.10.2021 г.

ТО Раднево към РП Стара Загора  

РС Гълъбово

  ТО Гълъбово към РП Стара Загора  
РС Казанлък   ТО Казанлък към РП Стара Загора  

РС Чирпан

"Представяне на професията съдия и прокурор"

м. октомври 2021 г.

ТО Чирпан към РП Стара Загора

 
ОС Смолян  

ОП Смолян

 

АдмС Смолян

"Спазване на правилата и задълженията на водачите при управление на МПС по ЗДвП"

26.03.2021 г.    

РС Смолян

  РП Смолян  

РС Мадан

"Представяне на професията "съдия" и запознаване със статута на магистрата"

18.05.2021 г.

ТО Мадан към РП Смолян

 

РС Чепеларе

 

ТО Чепеларе към РП Смолян

 

РС Златоград

"Домашно насилие"

"Съдебната власт и младите хора в отворен и свободен диалог"

26.11.2021 г. ТО Златоград към РП Смолян  

РС Девин

"Гражданинът е свободен, защото е информиран"

 09.12.2021 г.

ТО Девин към РП Смолян

 
ОС Кърджали

16.04.2021 г. виртуална разходка "Да опознаем работата на съда в условията на пандемия Covid-19"

28.05.2021 г. симулативен наказателен процес

21.10.2021 г. инициатива "Председател на Окръжен съд - Кърджали за един ден"

конкурс за ученическо есе "Везните на Темида през погледа на подрастващото поколение от гр. Кърджали"

ОП Кърджали

 

АдмС Кърджали

22.10.2021 г.

   

РС Кърджали

"Представяне на професията "съдия" и запознаване със статута на магистрата"

11.06.2021 г.

симулативен наказателен процес

14.05.2021 г.  - симулативен наказателен процес

отложено!

15.10.2021 г.

РП Кърджали  

РС Ардино

 

ТО Ардино към РП Кърджали

 

РС Момчилград

  ТО Момчилград към РП Кърджали  

РС Крумовград

  ТО Крумовград към РП Кърджали  

ОС Хасково

 

ОП Хасково  

АдмС Хасково

     
РС Хасково   РП Хасково  
РС Свиленград

 

ТО Свиленград към РП Хасково  
РС Димитровград   ТО Димитровград към РП Хасково  

РС Харманли

"Съдебната власт през детските очи"

15.10.2021 г. ТО Харманли към РП Хасково  
РС Ивайловград

19.05.2021 г.

ТО Ивайловград към РП Хасково  
АС  Велико Търново октомври 2021 г.

АП  Велико Търново

 
ОС Велико Търново   ОП Велико Търново  

АдмС Велико Търново

28.10.2021 г.    
РС Велико Търново   РП Велико Търново  

РС Елена

  ТО Елена към РП Велико Търново  

РС Горна Оряховица

Конкурс за най-добра снимка на сградата на Съдебната палата

Конкурс за рисунка "Съдът и съдията"

Филм, посветен на 141-годишнина на Районен съд - Горна Оряховица

16.04.2021 г. ТО Горна Оряховица към РП Велико Търново  

РС Свищов

05.10.2021 г. ТО Свищов към РП Велико Търново  

РС Павликени

13.05.2021 г.

ТО Павликени към РП Велико Търново

 

ОС Габрово

  ОП Габрово  
АдмС Габрово      
РС Габрово   РП Габрово  
РС Дряново   ТО Дряново към РП Габрово  

РС Трявна

  ТО Трявна към РП Габрово  

РС Севлиево

 

ТО Севлиево към РП Габрово

 

ОС Ловеч

Седмица на отворените врати под надслов: "Съдът - истини и заблуди"

Обявен е конкурс за ученическо есе на тема: Стабилна е държавата, в която всички хора са равни пред закона"

12.04.2021 г. - 16.04.2021 г.

ОП Ловеч  

АдмС Ловеч

"Правото да знам"

28.09.2021 г.    

РС Ловеч

 

РП Ловеч

 

РС Тетевен

14.04.2021 г.

25.10.2021 г.

ТО Тетевен към РП Ловеч  

РС Троян

24.11.2021 г. ТО Троян към РП Ловеч  

РС Луковит

  ТО Луковит към РП Ловеч  

ОС Плевен

16.04.2021 г. ОП Плевен  

АдмС Плевен

.    

РС Плевен

съвместно с Окръжен съд - Плевен

16.04.2021 г. РП Плевен  
РС Левски

16.04.2021 г.

ТО Левски към РП Плевен  

РС Никопол

30.06.2021 г. ТО Никопол към РП Плевен  

РС Червен бряг

  ТО Червен бряг към РП Плевен  

РС Кнежа

"Запознаване с работата на магистратите и съдебните служители"

01.10.2021 г.

ТО Кнежа към РП Плевен

 

ОС Русе

 

ОП Русе

 

АдмС Русе

     

РС Русе

съвместно с Окръжен съд - Русе

м. октомври 2021 г. РП Русе  

РС Бяла 

22.10.2021 г.

ТО Бяла към РП Русе

 

Апелативен съд - Варна

  АП  Варна  

ОС Варна

"Съдебната власт отблизо"

16.04.2021 г.

ОП Варна  

АдмС Варна

"Европейски ден за гражданско правосъдие"

25.10.2021 г.    

РС Варна

отложен РП Варна  

РС Провадия

 

ТО Провадия към РП Варна

 

РС Девня

"Функциониране на съда"

16.04.2021 г.

ТО Девня към РП Варна

 

ОС Добрич

27.05.2021 г.

ОП Добрич

 

АдмС Добрич

"Познаването на правото - гаранция за бъдещето на младежта"

10.11.2021 г.    

РС Добрич

"Познанието днес"

02.11.2021 г.

РП Добрич

 

РС Тервел

 

ТО Тервел към РП Добрич

 

РС Каварна

16.06.2021 г.

ТО Каварна към РП Добрич

 

РС Балчик

. ТО Балчик към РП Добрич  

РС Генерал Тошево

с участието на ученици от СУ "Никола Вапцаров" и ПГЗ "Тодоро Рачинсски" по темите: "Децата и социалните мрежи" и "Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица"

16.04.2021 г.

19.11.2021 г.

ТО Генерал Тошево към РП Добрич

 

ОС Шумен

  ОП Шумен  

АдмС Шумен

     

РС Шумен

15.09.2021 г.

19.11.2021 г.

РП Шумен  
РС Нови Пазар

 

ТО Нови Пазар към РП Шумен  

РС Велики Преслав

"Превенция на домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите"

28.10.2021 г.

ТО Велики Преслав към РП Шумен  

ОС Разград

съвместно с Районен съд - Разград

Обявен е конкурс за ученическа рисунка на тема: "Моята представа за съда".

Обявен е конкурс за есе на тема: "Моите граници".

Наградените участници.

Изложба във фоайето на Съдебна палата – Разград

Презентация за организацията на работа в Районен съд – Разград и предлаганите съдебно-административни услуги. 

16.04.2021 г.

ОП Разград  

АдмС Разград

.    

РС Разград

съвместно с Окръжен съд - Разград

Обявен е конкурс за ученическа рисунка на тема: "Моята представа за съда".

Обявен е конкурс за есе на тема: "Моите граници".

16.04.2021 г. РП Разград  

РС Кубрат

  ТО Кубрат към РП Разград  

РС Исперих

04.06.2021 г.

ТО Исперих към РП Разград  

ОС Търговище

  ОП Търговище  

АдмС Търговище

01.11.2021 г.    

РС Търговище

  РП Търговище  

РС Попово

11.06.2021 г. ТО Попово към РП Търговище  

РС Омуртаг

"Да опознаем дейността на съда"

05.10.2021 г.

ТО Омуртаг към РП Търговище

 

ОС Силистра

"30 години Конституция на Република България - върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права"

12.07.2021 г.

ОП Силистра

 

АдмС Силистра

     

РС Силистра

"30 години Конституция на Република България - върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права"

02.06.2021 г. РП Силистра  

РС Дулово

"30 години Конституция на Република България - върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права"

05.04.2021 г. ТО Дулово към РП Силистра  

РС Тутракан

"30 години Конституция на Република България - върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права"

14.10.2021 г.

ТО Тутракан към РП Силистра

 

АС  Бургас

посветен на Европейския ден за гражданско правосъдие

25.10.2021 г.

АП  Бургас

 
ОС Бургас  

ОП Бургас

 
АдмС Бургас      
РС Бургас   РП Бургас  

РС Карнобат

"Длъжникът в заповедното и изпълнителното производство"

16.04.2021 г.

ТО Карнобат към РП Бургас  

РС Поморие

  ТО Поморие  към РП Бургас  

РС Малко Търново

  ТО Малко Търново към РП Бургас  

РС Несебър

   ТО Несебър към РП Бургас  

РС Царево

 

ТО Царево към РП Бургас  

РС Средец

  ТО Средец към РП Бургас  

РС Айтос

 

ТО Айтос към РП Бургас

 

ОС Сливен

21.05.2021 г. ОП Сливен  

АдмС Сливен 

25.10.2021 г.    

РС Сливен

26.02.2021 г. РП Сливен  

РС Котел

18.06.2021 г. ТО Котел към РП Сливен  

РС Нова Загора

  ТО Нова Загора към РП Сливен  

ОС Ямбол

25.10.2021 г.

ОП Ямбол  

АдмС Ямбол

 

   

РС Ямбол

. РП Ямбол  

РС Елхово

11.10.2021 г.

ТО Елхово към РП Ямбол  

РС Тополовград

  ТО Тополовград към РП Ямбол  

Военно-апелативен съд

18.11.2021 г.

ВАпП

 

ВС София

"Гражданското доверие във военното правораздаване"

11.05.2021 г.

ВОП София  

ВС Пловдив

"136 години от създаването на Военен съд - Пловдив"

13.12.2021 г. ВОП Пловдив  

ВС Сливен

14.04.2021 г. ВОП Сливен  
АпСпНС  

АпСпП

 
СпНС  

СпП

.

 

ВСС  
ИВСС  

НИП

15 - 19 ноември 2021 г.

 

2019 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА ТЕМА "ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ"

ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2019 г.

Иван Дончев Мусеров - ученик от XII клас на Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров", гр. Пловдив

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

Ева Христова Обесникова - ученичка от XII  клас на Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков", гр. Видин

Георги Живков Жечев - ученик от XII  клас на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", гр. Варна

Благодарствено писмо от учениците от 10 клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Смолян

 

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2017 г.

 

2017 г.

 ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЕВРОПА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”
ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 5/09.02.2017 г.

Марио Иванов Савчев – ученик от Х „ж“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

Александър Георгиев Добрев - ученик от X „ж“ клас на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София
Николай Венелинов Бошнаков - ученик от X „д“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието - София-град

 

2016 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЗАКОНЪТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2016 г.

Пенка Стефанова Стефанова, ученичка от XI „в“ клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“, гр. Стара Загора
Николай Емилов Беремлийски – ученик от XII клас на  ПМГ „Академик Иван Ценов” – гр. Враца

 

2015 г.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015 г.

Апелативен район Бургас:

Ивайла Георгиева Павлова – ученичка от XII "г" клас, Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас
Мария Георгиева Илиева - ученичка от ХI "а" клас, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас
Виктор Тодоров Христов - ученик от Х клас, Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", гр.Бургас

Апелативен район – Варна:

Михаил Емилов Димитров - ученик от XII "а" клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”, гр. Варна
Живко Деянов Пенчев – ученик от Х "а" клас на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел

Апелативен район – Велико Търново:

Георги Ангелов Георгиев – ученик от X "б" клас, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Тетевен
Виктория Красимирова Борисова – ученичка от X "в" клас, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр.Плевен
Галина Тихомирова Георгиева – ученичка от X "в" клас, Държавна Търговска Гимназия “Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

Апелативен район – Пловдив:

Стилияна Красимирова Кирова – ученичка от XI "а" клас, ПГ „проф. д-р Асен Златаров”, гр.Димитровград
Виктор Красимиров Младенов – ученик от X "д" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора

Апелативен район София:

Цветина Светославова Илиева - ученичка от XI "в" клас, Природо-математическа гимназия„Екзарх Антим І”, гр. Видин
Славяна Вергилова Борисова - ученичка от XI "г" клас, Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", гр. Видин
Павел Руменов Денков - X "г" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, гр. Перник

Висш съдебен съвет

Деян Тонев Пиралков, ученик от XII „в” клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София
Ана-Дея Михайлова Минаева, ученичка от X „б” клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София
Иван Ивов Маринов - ученик от XII „б” клас на 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София

Конкурсът за ученическо есе се проведе в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2020 г.)

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ (2019 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд