Пресцентър

График за провеждане на инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2018 година

под надслов "Открито за съдебната власт"

СЪДИЛИЩА ДАТА ПРОКУРАТУРИ Дата
ВКС 04.10.2018 г. ВКП  
ВАС 20.04.2018 г. ВАП  
    НСлС  
АС София   АП  София
„Ролята на апелативните прокуратури като органи на съдебната власт“
05.06.2018 г.
Соф. градски съд
„С тога за един ден“
12.04.2018 г. СГП 16.04.2018 г.
АдмС София-град 23.04.2018 г.    
Соф. районен съд   СРП 16.04.2018 г.
Соф. окръжен съд 02.03.2018 г. ОП София 28.09.2018 г.
АдмС София област
„Ролята на съдебните служители в административния съд"
23.04.2018 г.    
РС Ихтиман 16.04.2018 г. РП Ихтиман 27.04.2018 г.
РС Пирдоп 01.03.2018 г. РП Пирдоп 16.05.2018 г.
РС Своге 16.04.2018 г. РП Своге 16.04.2018 г.
РС Сливница 19.04.2018 г. РП Сливница 19.04.2018 г.
РС Елин Пелин   РП Елин Пелин 27.04.2018 г.
РС Ботевград
„Престъпления против народното здраве и околната среда – наркотици и техни аналози. Наказателно производство – досъдебна и съдебна фаза“
28.09.2018 г. РП Ботевград 28.09.2018 г.
РС Етрополе 14.03.2018 г. РП Етрополе 14.03.2018 г.
РС Самоков 16.04.2018 г. РП Самоков 16.04.2018 г.,
17.10.2018 г.
РС Костинброд 30.04.2018 г. РП Костинброд 16.04.2018 г.
ОС Благоевград
10 декември - Международен ден за правата на човека
10.12.2018 г. ОП Благоевград 16.04.2018 г.
АдмС Благоевград 12.06.2018 г.    
РС Благоевград
10 декември - Годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (Харта за правата на човека на ООН) и конкурс за детска рисунка на тема „Съдът през моите детски очи“
10.12.2018 г. РП Благоевград 16.04.2018 г.
РС Сандански 16.04.2018 г. РП Сандански  
РС Петрич   РП Петрич  
РС Разлог 06.04.2018 г. РП Разлог 14.05.2018 г.
РС Гоце Делчев 16.04.2018 г. РП Гоце Делчев  
ОС Видин 10.05.2018 г. ОП Видин
„Реално правосъдие. Превенция на противообществените прояви от и спрямо децата, права, закрила и грижа към тях“
16.04.2018 г.
АдмС Видин 16.04.2018 г.    
РС Видин
„Да опознаем дейността на съда“
23.03.2018 г. РП Видин 16.04.2018 г.
РС Белоградчик 26.10.2018 г. РП Белоградчик  
РС Кула 23.04.2018 г. РП Кула  
ОС Враца
10 декември - Годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (Харта за правата на човека на ООН)1
10.12.2018 г.

ОП Враца

"Приемственост" - среща-разговорор с бивши и настоящи прокурори

03.11.2018 г.
АдмС Враца 16.04.2018 г.    
РС Враца 16.04.2018 г. РП Враца 01.06.2018 г.
РС Козлодуй 03.08.2018 г. РП Козлодуй 03.08.2018 г.
РС Мездра 20.04.2018 г. РП Мездра  
РС Оряхово 08.06.2018 г. РП Оряхово 18.05.2018 г.
РС Бяла Слатина 16.04.2018 г. РП Бяла Слатина
„Конституцията на Република България. Система на държавните органи. Съдебна власт-понятие, разграничаване от другите държавни органи. Органи на съдебната власт – съд, прокуратура, следствие. Конституционни принципи на правосъдие“
16.04.2018 г.
ОС Кюстендил 16.03.2018 г. ОП Кюстендил 16.03.2018 г.
АдмС Кюстендил 25.04.2018 г.    
РС Кюстендил 16.03.2018 г. РП Кюстендил  
РС Дупница 16.04.2018 г. РП Дупница 16.04.2018 г.
ОС Монтана 16.04.2018 г. ОП Монтана 16.04.2018 г.
АдмС Монтана 30.05.2018 г.    

РС Монтана

 

17.04.2018 г. РП Монтана
„Информацията – основен способ за превенция за противодействие срещу престъпността“
18.05.2018 г.
РС Лом 16.04.2018 г. РП Лом 16.04.2018 г.
РС Берковица 23.04.2018 г. РП Берковица
„Структура на съдебната власт. Представяне на професията прокурор“
23.04.2018 г.
ОС Перник октомври 2018 г. ОП Перник октомври 2018 г.
АдмС Перник
„Правова държава не е оная, където правата са написани само на бяла хартия – а оная, където правата са били предварително написани в сърцата“-Стоян Михайловски
16.04.2018 г.,
октомври 2018 г.
   
РС Перник октомври 2018 г. РП Перник октомври 2018 г.
РС Радомир
„Правосъдие за детето“
16.04.2018 г. РП Радомир  
РС Трън 11.05.2018 г. РП Трън  
РС Брезник
Втората дата - 28.09.2018 г. е посветена на 20-годишнината от създаването на съда
27.04.2018 г.,
28.09.2018 г.
РП Брезник  
АС Пловдив
„20 години Апелативен съд-Пловдив“
16.04.2018 г. АП Пловдив
„Съвременните предизвикателства, свързани с опасностите при употребата на наркотични вещества и сигурността в интернет“
16.04.2018 г.
ОС Пловдив
„20 години Апелативен съд-Пловдив“
16.04.2018 г. ОП Пловдив
„Съвременните предизвикателства, свързани с опасностите при употребата на наркотични вещества и сигурността в интернет“
16.04.2018 г.
АдмС Пловдив
„Дейността в административния съд – гарант за прозрачност, откритост и безпристрастност“
10.05.2018 г.    
РС Пловдив
„20 години Апелативен съд-Пловдив“
16.04.2018 г. РП Пловдив
„Съвременните предизвикателства, свързани с опасностите при употребата на наркотични вещества и сигурността в интернет“
16.04.2018 г.
РС Асеновград 20.04.2018 г. РП Асеновград 16.04.2018 г.
РС Карлово 27.04.2018 г. РП Карлово 27.04.2018 г.
РС Първомай 11.05.2018 г. РП Първомай  
ОС Пазарджик
„Детското правосъдие“
16.04.2018 г. ОП Пазарджик 16.04.2018 г.
АдмС Пазарджик 02.11.2018 г.    
РС Пазарджик
„Детското правосъдие“
16.04.2018 г. РП Пазарджик  
РС Пещера 27.04.2018 г. РП Пещера 16.04.2018 г.
РС Панагюрище 24.04.2018 г. РП Панагюрище 24.04.2018 г.
РС Велинград 12.10.2018 г. РП Велинград 19.04.2018 г.
ОС Стара Загора 13.04.2018 г. ОП Стара Загора  
АдмС Стара Загора
„Денят на Конституцията и професионален празник на юристи и съдебни служители“
13.04.2018 г.    
РС Стара Загора 18.04.2018 г. РП Стара Загора
„Защита на личните данни в интернет пространството“
18.04.2018 г.
РС Казанлък 16.04.2018 г. РП Казанлък  
РС Раднево 18.04.2018 г. РП Раднево  
РС Чирпан 16.04.2018 г. РП Чирпан 16.04.2018 г.
РС Гълъбово 18.04.2018 г. РП Гълъбово  
ОС Смолян
„Заедно срещу насилието в училище“
11.05.2018 г. ОП Смолян 26.04.2018 г.
АдмС Смолян 26.04.2018 г.    
РС Смолян
„Заедно срещу насилието в училище“
11.05.2018 г. РП Смолян
„Заедно срещу насилието в училище“
11.05.2018 г.
РС Мадан 23.04.2018 г. РП Мадан  
РС Златоград 23.11.2018 г. РП Златоград 23.11.2018 г.
РС Девин
100 г. Районен съд – Девин и Международния ден за правата на човека
06.12.2018 г. РП Девин  
РС Чепеларе 16.04.2018 г. РП Чепеларе 15.05.2018 г.
ОС Кърджали 16.04.2018 г. ОП Кърджали 30.03.2018 г.
АдмС Кърджали 16.04.2018 г.    
РС Кърджали 20.04.2018 г.,
23.11.2018 г.
РП Кърджали 30.03.2018 г.
РС Момчилград 22.06.2018 г. РП Момчилград  
РС Ардино
„Конституционализмът в България“
16.04.2018 г. РП Ардино 16.04.2018 г.
РС Крумовград 16.04.2018 г. РП Крумовград  
ОС Хасково 16.04.2018 г.,
18.04.2018 г.
ОП Хасково 16.04.2018 г.

АдмС Хасково

"Професия съдия. Как се става съдия - изисквания, според ЗСВ. Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията."

05.06.2018 г.    
РС Хасково 16.04.2018 г.,
18.04.2018 г.
РП Хасково 16.04.2018 г.
РС Свиленград 16.04.2018 г.,
28.10.2018 г.
РП Свиленград 16.04.2018 г.
РС Димитровград 12.04.2018 г. РП Димитровград  
РС Харманли 27.04.2018 г. РП Харманли  
РС Ивайловград 15.05.2018 г. РП Ивайловград  
АС  Велико Търново 13.04.2018 г. АП  Велико Търново 13.04.2018 г.
ОС Велико Търново 13.04.2018 г. ОП Велико Търново 13.04.2018 г.
АдмС Велико Търново
„Дейността на съда за осигуряване върховенството на закона. Съдебната власт – в услуга на обществото“
27.04.2018 г.    
РС Велико Търново 13.04.2018 г. РП Велико Търново 13.04.2018 г.
РС Горна Оряховица 16.04.2018 г. РП Горна Оряховица
„Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Представяне на професията прокурор и запознаване със статута на магистратите“
16.04.2018 г.
РС Свищов 16.04.2018 г. РП Свищов  
РС Павликени 10.05.2018 г. РП Павликени 16.04.2018 г.
РС Елена 20.04.2018 г. РП Елена 20.04.2018 г.
ОС Габрово 16.04.2018 г. ОП Габрово 16.04.2018 г.
АдмС Габрово 09.05.2018 г.    
РС Габрово 16.04.2018 г. РП Габрово 16.04.2018 г.
РС Дряново 16.04.2018 г. РП Дряново 16.04.2018 г.
РС Севлиево 18.04.2018 г.  РП Севлиево  
РС Трявна 20.04.2018 г. РП Трявна 20.04.2018 г.
ОС Ловеч 18.05.2018 г. ОП Ловеч 16.04.2018 г.
АдмС Ловеч 17.04.2018 г.    
РС Ловеч 23.04.2018 г.,
04.10.2018 г.
РП Ловеч 15.06.2018 г.
РС Тетевен
Посветен на Европейския ден на гражданското правосъдие
26.02.2018 г.,
25.10.2018 г.
РП Тетевен  
РС Троян 16.04.2018 г. РП Троян  
РС Луковит 20.04.2018 г. РП Луковит  
ОС Плевен 16.04.2018 г. ОП Плевен 18.04.2018 г.
АдмС Плевен 11.06.2018 г.    
РС Плевен 16.04.2018 г. РП Плевен  
РС Левски 20.04.2018 г. РП Левски 25.04.2018 г.
РС Никопол 09.03.2018 г. РП Никопол 02.03.2018 г.
РС Червен бряг 16.04.2018 г. РП Червен бряг 16.04.2018 г.
РС Кнежа 19.04.2018 г. РП Кнежа 16.04.2018 г.
ОС Русе 26.10.2018 г. ОП Русе 20.04.2018 г.
АдмС Русе 16.04.2018 г.    
РС Русе 16.11.2018 г. РП Русе 11.05.2018 г.
РС Бяла  17.04.2018 г. РП Бяла  17.04.2018 г.
АС  Варна
„Киберпрестъпления“ и „Трафик на хора“
25 или 26.04.2018 г. АП  Варна
„Трафик на хора“; „Телефонните измами“
25 или 26.04.2018 г.
ОС Варна 16.04.2018 г. ОП Варна 16.04.2018 г.
АдмС Варна
Международния ден на толерантността и откриването на учебната година по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
16.11.2018 г.    
РС Варна 19.04.2018 г. РП Варна 16.04.2018 г.
РС Провадия   РП Провадия  
РС Девня 16.04.2018 г. РП Девня 20.04.2018 г.
ОС Добрич
Денят на отворените врати е посветен на Деня на Европа
09.05.2018 г. ОП Добрич 20.04.2018 г.
АдмС Добрич 18.04.2018 г.,
31.10.2018 г.
   
РС Добрич 16.04.2018 г. РП Добрич 05.10.2018 г.
РС Каварна 30.05.2018 г. РП Каварна 20.04.2018 г.
РС Балчик 12.04.2018 г. РП Балчик 17.04.2018 г.

РС Тервел

"Съдебната власт в полза на обществото"

"Съдът отблизо"

 

30.04.2018 г.

30.11.2018 г.

РП Тервел  
РС Генерал Тошево 20.04.2018 г.,
23.11.2018 г.
РП Генерал Тошево 12.10.2018 г.
ОС Шумен 16.04.2018 г. ОП Шумен 16.04.2018 г.
АдмС Шумен 16.04.2018 г.    
РС Шумен 12.04.2018 г. РП Шумен  
РС Нови Пазар 13.04.2018 г. РП Нови Пазар  
РС Велики Преслав 30.05.2018 г. РП Велики Преслав  
ОС Разград 19.04.2018 г. ОП Разград 20.03.2018 г.
АдмС Разград 16.04.2018 г.    
РС Разград 01.10.2018 г. РП Разград 20.03.2018 г.
РС Кубрат
„Домашното насилие“
16.04.2018 г.,
15.10.2018 г.
РП Кубрат 03.05.2018 г.
РС Исперих 16.04.2018 г. РП Исперих
„Функции на районната прокуратура“
11.04.2018 г.
ОС Търговище 10 - 13.04.2018 г. ОП Търговище  
АдмС Търговище      

РС Търговище

12.10.2018 г. РП Търговище  
РС Попово 08.06.2018 г. РП Попово  
РС Омуртаг 23.04.2018 г. РП Омуртаг  
ОС Силистра 16.04.2018 г. ОП Силистра
“Ден на българската Конституция“ и Прокуратурата в правораздавателната система
16.04.2018 г.
АдмС Силистра
„Денят на Европа“
09.05.2018 г.    
РС Силистра
„За да има утре“ – международен ден за борба със злоупотребата с наркотици
26.06.2018 г. РП Силистра
„Професионално ориентиране на младежите в прогимназиална възраст“
16.04.2018 г.
РС Дулово
Инициативата ще се проведе в рамките на ежегодните мероприятия и тържества през м. май -  „Дни на моя град“
14.05.2018 г. РП Дулово 14.05.2018 г.
РС Тутракан 12.04.2018 г.,
04.10.2018 г.
РП Тутракан
„Ден на българската Конституция“ и „Прокуратурата в правораздавателната система“
12.04.2018 г.
АС  Бургас 19.04.2018 г. АП  Бургас 20.04.2018 г.
ОС Бургас 16.04.2018 г. ОП Бургас 20.04.2018 г.
АдмС Бургас 19.04.2018 г.    
РС Бургас 16.04.2018 г. РП Бургас 20.04.2018 г.
РС Карнобат 16.04.2018 г. РП Карнобат  
РС Поморие 20.04.2018 г. РП Поморие  
РС Айтос 16.04.2018 г. РП Айтос 16.04.2018 г.
РС Малко Търново 13.06.2018 г. РП Малко Търново  
РС Несебър 19.04.2018 г. РП Несебър
„30 години от създаването на РП -Несебър. Човекът под тогата“; „Непълнолетните лица, като жертви и извършители на престъпления“
13.04.2018 г.
РС Царево 13.04.2018 г. РП Царево  
РС Средец 16.04.2018 г. РП Средец 16.04.2018 г.
ОС Сливен 30.03.2018 г. ОП Сливен 30.03.2018 г.
АдмС Сливен 16.04.2018 г.    
РС Сливен 30.03.2018 г. РП Сливен 30.03.2018 г.
РС Котел 11.05.2018 г. РП Котел  
РС Нова Загора 16.03.2018 г. РП Нова Загора  
ОС Ямбол
„Открито за правосъдието“
16.04.2018 г. ОП Ямбол
„Открито за правосъдието“
16.04.2018 г.
АдмС Ямбол 16.04.2018 г.    
РС Ямбол
„Открито за правосъдието“
16.04.2018 г. РП Ямбол
„Открито за правосъдието“
16.04.2018 г.
РС Елхово 20.04.2018 г. РП Елхово  
РС Тополовград 20.04.2018 г. РП Тополовград  
Военно-апелат. съд
„20 години Военно-апелативен съд. История и мисия“.
15.11.2018 г. ВАпП 18.05.2018 г.
ВС София 17.04.2018 г. ВОП София  
ВС Пловдив 31.05.2018 г. ВОП Пловдив 16.04.2018 г.
ВС Сливен 12.04.2018 г. ВОП Сливен 16.04.2018 г.
АпСпНС
„Същност и особености на специализираното правосъдие в България“
16.05.2018 г. АпСпП  
СпНС   СпП  

 

ВСС  
ИВСС  
НИП 1-10.11.2018 г.
Дейности отбелязващи 15-годишнината от създаването на НИП

 

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2017 г.

 

2017 г.

 

 ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЕВРОПА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”
ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 5/09.02.2017 г.

 

Марио Иванов Савчев – ученик от Х „ж“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

 

Александър Георгиев Добрев - ученик от X „ж“ клас на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София
Николай Венелинов Бошнаков - ученик от X „д“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

 

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието - София-град

 

2016 г.

 

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЗАКОНЪТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2016 г.

 

Пенка Стефанова Стефанова, ученичка от XI „в“ клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“, гр. Стара Загора
Николай Емилов Беремлийски – ученик от XII клас на  ПМГ „Академик Иван Ценов” – гр. Враца

 

2015 г.

 

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015 г.

 

Апелативен район Бургас:

 

Ивайла Георгиева Павлова – ученичка от XII "г" клас, Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас
Мария Георгиева Илиева - ученичка от ХI "а" клас, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас
Виктор Тодоров Христов - ученик от Х клас, Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", гр.Бургас

 

Апелативен район – Варна:

 

Михаил Емилов Димитров - ученик от XII "а" клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”, гр. Варна
Живко Деянов Пенчев – ученик от Х "а" клас на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел

 

Апелативен район – Велико Търново:

 

Георги Ангелов Георгиев – ученик от X "б" клас, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Тетевен
Виктория Красимирова Борисова – ученичка от X "в" клас, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр.Плевен
Галина Тихомирова Георгиева – ученичка от X "в" клас, Държавна Търговска Гимназия “Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

 

Апелативен район – Пловдив:

 

Стилияна Красимирова Кирова – ученичка от XI "а" клас, ПГ „проф. д-р Асен Златаров”, гр.Димитровград
Виктор Красимиров Младенов – ученик от X "д" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора

 

Апелативен район София:

 

Цветина Светославова Илиева - ученичка от XI "в" клас, Природо-математическа гимназия„Екзарх Антим І”, гр. Видин
Славяна Вергилова Борисова - ученичка от XI "г" клас, Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", гр. Видин
Павел Руменов Денков - X "г" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, гр. Перник

 

Висш съдебен съвет

 

Деян Тонев Пиралков, ученик от XII „в” клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София
Ана-Дея Михайлова Минаева, ученичка от X „б” клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София
Иван Ивов Маринов - ученик от XII „б” клас на 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София

Конкурсът за ученическо есе се проведе в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд