Пресцентър

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - АРХИВ

 

Инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт се провежда под надслов "Открито за съдебната власт"

График за 2020 година

СЪДИЛИЩА ДАТА ПРОКУРАТУРИ Дата

ВКС 

"Съдебната власт онлайн"

04.10.2020 г.

ВКП

 

 

ВАС

 

ВАП

 
   

НСлС

"Открито за съдебната власт"

06.10.2020 г.

Провеждането е отложено.

АС София

Теми: "Най-честите "дребни" престъпления в млада възраст, за които подлежим на наказание" и "Гражданското право във всекидневието - какво трябва да знаем"

06.11.2020  г.

АП  София

"Ролята на апелативните прокуратури като органи на съдебната власт"

 

Соф. градски съд

  СГП  
АдмС София-град      

Соф. районен съд

  СРП  

Соф. окръжен съд

Теми: "Какво ново на 14 години - лекция за отговорностите и санкциите, на които подлежат непълнолетните" и обиколка и запознаване със структурата на съдебната система и Съдебната палата в София

23.10.2020 г.

ОП София

Посветен на световния ден за правата на човека

10.12.2020 г.

АдмС София област

     
РС Ихтиман   РП Ихтиман  

РС Пирдоп

"Съдебната власт отблизо"

22.10.2020 г. РП Пирдоп  

РС Своге

 

РП Своге

 

РС Сливница 

 

РП Сливница

 
РС Елин Пелин   РП Елин Пелин  

РС Ботевград

 

  PП Ботевград  

РС Етрополе

"Правораздаването в условията на извънредно положение!"

"Провеждане на симулативен съдебен процес за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 от НК (случай на телефонна измама).

С участието на ученици от ОУ "Христо Ботев" и СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе

14.10.2020 г.

РП Етрополе съвместно с Районен съд - Етрополе

"Правораздаването в условията на извънредно положение"

"Превенция срещу употребата на наркотични вещества, престъпления свързани с наркотични мещества"

с участието на ученици от ОУ "Христо Ботев" и СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе

14.10.2020 г.

РС Самоков

  РП Самоков  

РС Костинброд

"Как да защитим правото си чрез съдебните институции"

29.10.2020 г.

РП Костинброд съвместно с Районен съд - Костинброд

"Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпление. Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието -жертви и извършители на престъпление"

"Възпитателни мерки за деца и правата на децата в тези процедури, органи които могат да ни предложат подкрепа"

"Хулигански прояви на непълнолетните лица и последици. Детско насилие."

29.10.2020 г.

ОС Благоевград

"Открито за съдебната власт"

10.12.2020 г.

ОП Благоевград

"Запознаване с работата и компетентността на прокурорите по време на обявеното от Народното

събрание на Република България извънредно положение"

16.04.2020 г.
АдмС Благоевград 10.10.2020 г.    

РС Благоевград

"Съдът в светлината на новите предизвикателства на дигитализиращия се и променящ се свят"

10.12.2020 г. РП Благоевград  

РС Сандански

 

РП Сандански

 

РС Петрич

"Да опознаем дейността на съда"

 

06.11.2020 г. РП Петрич  
РС Разлог   РП Разлог

22.04.2020 г.

Провеждането е отложено

РС Гоце Делчев

"Открито за съдебната власт"

25.09.2020 г.

Провеждането е отложено.

РП Гоце Делчев  
ОС Видин   ОП Видин  

АдмС Видин

     

РС Видин

  РП Видин м. юни 2020 г.
РС Белоградчик

23.10.2020 г.

Провеждането е отложено.

ТО Белоградчик   
РС Кула   ТО Кула   

ОС Враца

14.12.2020 г.

ОП Враца

"Приемственост в прокуратурите - гаранция за висок професионализъм и прозрачност"

26.11.2020 г.

АдмС Враца

"Компетентност на административните съдилища" 

с участието на ученици от 11 клас на СУ "Христо Ботев" - гр. Враца

29.05.2020 г.    
РС Враца   РП Враца  

РС Козлодуй

  РП Козлодуй  

РС Мездра

"Съдът отблизо"

09.10.2020 г.

РП Мездра

 
РС Оряхово   РП Оряхово 05.06.2020 г.
РС Бяла Слатина 20.11.2020 г.

РП Бяла Слатина

 

ОС Кюстендил

посветен на Европейския ден за гражданско правосъдие

26.10.2020 г.

ОП Кюстендил

 

 

АдмС Кюстендил      
РС Кюстендил 26.10.2020 г.

РП Кюстендил

"Открито за съдебната власт"

02.10.2020 г.

РС Дупница

 

РП Дупница

"Правосъдието отвътре - запознаване с организацията на работа в прокуратурата и функциите на прокурорите"

16.10.2020 г.

ОС Монтана

  ОП Монтана  

АдмС Монтана

"Разделение на властите. Ролята на съда"

09.06.2020 г.

Провеждането е отложено.

   

РС Монтана

 

РП Монтана

 
РС Лом   РП Лом  
РС Берковица  

РП Берковица

 
ОС Перник съвместно с АдмС - Перник, ОП - Перник, РС - Перник и РП - Перник м. ноември 2020 г. ОП Перник съвместно с ОС - Перник, АдмС - Перник, РС - Перник и РП - Перник м. ноември 2020 г.
АдмС Перник съвместно с ОС - Перник, ОП - Перник, РС - Перник и РП - Перник м. ноември 2020 г.    
РС Перник . РП Перник съвместно с  ОС - Перник, АдмС - Перник, РС - Перник  и Оп - Перник  

РС Радомир

"Открито за съдебната власт"

30.10.2020 г. ТО Радомир  
РС Трън   ТО Трън  

РС Брезник

"Съдът отблизо"

11.12.2020 г. ТО Брезник  

АС Пловдив съвместно с Окръжен съд - Пловдив и Районен съд - Пловдив

"Съдът отблизо"

30.10.2020 г.

АП Пловдив съвместно с Районна прокуратура - Пловдив

"Открито за съдебната власт"

11.11.2020 г.

ОС Пловдив съвместно с Апелативен съд - Пловдив и Районен  съд - Пловдив

"Съдът отблизо"

30.10.2020 г.

ОП Пловдив

 

АдмС Пловдив

"Един ден в Административен съд - Пловдив, през погледа на децата в Световния ден на детето"

20.11.2020 г.    

РС Пловдив съвместно с Апелативен съд - Пловдив и Окръжен съд - Пловдив

"Съдът отблизо"

30.10.2020 г.

РП Пловдив

 

РС Първомай

"Час на класа - Съдът отблизо"

11.05.2020 г. ТО Първомай  
РС Асеновград   РП Асеновград  

РС Карлово

 

РП Карлово

"Разделението на властите. Представяне на професиите на съдиите, прокурорите и следователите"

14.10.2020 г.

ОС Пазарджик

  ОП Пазарджик  

АдмС Пазарджик

"Да бъдем отговорни! Да се справим заедно с предизвикателствата на новото време!"

01.12.2020 г.    

РС Пазарджик

  РП Пазарджик  

РС Пещера

"Открито за съдебната власт"

23.10.2020 г.

РП Пещера

"Да опознаем дейността на прокуратурата"

"Представяне на професията прокурор"

16.10.2020 г.

РС Панагюрище

"Наказателно-правни аспекти на младежката престъпност"

27.10.2020 г.

Провеждането е отложено.

РП Панагюрище  

РС Велинград

"Европейско законодателство и Европейски институции"

21.02.2020 г. РП Велинград  

ОС Стара Загора

"Везните на Темида - нужни и днес"

16.10.2020 г. ОП Стара Загора  

АдмС Стара Загора

     

РС Стара Загора

22.04.2020 г.

Провеждането е отложено

РП Стара Загора  

РС Раднево

"Съдът отблизо"

19.11.2020 г. ТО Раднево  
РС Гълъбово   ТО Гълъбово  
РС Казанлък   РП Казанлък  

РС Чирпан

"Представяне на професията "Съдия" и "Прокурор"

28.05.2020 г.

РП Чирпан

"Открито за съдебната власт"

08.12.2020 г.
ОС Смолян  

ОП Смолян

 
АдмС Смолян      

РС Смолян

  РП Смолян  

РС Мадан

"Съдебната система - позната и достъпна за гражданите"

17.11.2020 г. ТО Мадан  
РС Чепеларе   ТО Чепеларе  

РС Златоград

"Да опознаем дейността на съда", "Да бъдем отговорни. Да се справим заедно с предизвикателствата на новото време"

20.11.2020 г. РП Златоград 20.11.2020 г.

РС Девин

"Международен ден за правата на човека"

"Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги"

 10.12.2020 г.

РП Девин съвместно с Районен съд - Девин

"Превенция срещу употребата на наркотични вещества"

10.12.2020 г.
ОС Кърджали  

ОП Кърджали

"Права и задължения на децата и учениците по Закона за предучилищното и училищното образование"

"Санкции, които магат да се налагат на учениците, съгласно ЗПУО, за неизпълнение на задълженията им"

"Права и задължения на родителите по глава Х от ЗПУО"

"Права и задължения на педагогическите специалисти по ЗПУО"

"Повишаване на информираността и съзнанието по безопасността на движението по пътищата на учениците"

с участието на ученици от 10 и 11 клас на ЕГ "Христо Ботев" - гр. Кърджали

м.октомври 2020 г.

Провеждането е отложено.

АдмС Кърджали

 

16.11.2020 г.

   

РС Кърджали

"Представяне на професията "съдия" и запознаване със статута на магистрата"

16.10.2020 г.

Провеждането е отложено.

РП Кърджали  
РС Ардино   ТО Ардино  

РС Момчилград

тема: "Конституционни основи на съдебната власт"

26.10.2020 г. РП Момчилград  

РС Крумовград

  РП Крумовград  

ОС Хасково

 

 

ОП Хасково  

АдмС Хасково

06.10.2020 г.    
РС Хасково   РП Хасково м. септември 2020 г.
РС Свиленград

 

РП Свиленград  
РС Димитровград   РП Димитровград  

РС Харманли

тема: "Съдебната власт през детските очи"

30.10.2020 г. РП Харманли  
РС Ивайловград

12.05.2020 г.

Провеждането е отложено

РП Ивайловград  
АС  Велико Търново  

АП  Велико Търново съвместно с Окръжна прокуратура - В. Търново, Районна прокуратура - В. Търново, Апелативен съд - В. Търново, Окръжен съд - В. Търново и Районен съд - В. Търново

"Представяне на работата на Прокуратурата. Професия прокурор. Какво е престъпление и модели на противоправно поведение, опасни игри и опасностите в интернет" за ученици от началните класове

 
ОС Велико Търново   ОП Велико Търново  
АдмС Велико Търново      
РС Велико Търново   РП Велико Търново  

РС Елена съвместно с РП - Велико Търново, ТО - Елена

"Съдебната система - позната и достъпна за гражданите"

с участието на ученици от СУ "Иван Момчилов" - гр. Елена и СУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Златарица

  ТО Елена  

РС Горна Оряховица 

"Открито за съдебната власт"

25.11.2020 г. РП Горна Оряховица
 
 

РС Свищов

"Открито за съдебната власт"

30.09.2020 г. РП Свищов 16.11.2020 г.

РС Павликени

тема "Открито за съдебната власт"

23.04.2020 г.

Провеждането е отложено

РП Павликени

тема "Открито за съдебната власт"

06.11.2020 г.

ОС Габрово

. ОП Габрово  
АдмС Габрово      
РС Габрово   РП Габрово отложено
РС Дряново   ТО Дряново  

РС Трявна

"70 години от подписването на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи"

04.11.2020 г. ТО Трявна  
РС Севлиево   РП Севлиево  

ОС Ловеч

 

 

ОП Ловеч  

АдмС Ловеч

"Моето право е моята отговорност"

08.10.2020 г.    

РС Ловеч

"Повишаване правната култура на гражданите, информиране на обществеността относно дейността на съда, укрепване доверието към Районен съд - Ловеч"

 

09.10.2020 г.

 

РП Ловеч

"Открито за правосъдието"

04.11.2020 г.

РС Тетевен

посветен на Европейския ден на гражданското правосъдие

 

20.05.2020 г.

25.10.2020 г.

РП Тетевен  

РС Троян

"Открито за съдебната власт"

18.11.2020 г. РП Троян  

РС Луковит

  РП Луковит  
ОС Плевен   ОП Плевен  
АдмС Плевен .    
РС Плевен   РП Плевен  
РС Левски

16.04.2020 г.

Провеждането е отложено

 

ТО Левски  

РС Никопол

"Открито за съдебната власт"

01.10.2020 г. ТО Никопол  

РС Червен бряг

  ТО Червен бряг  

РС Кнежа

  ТО Кнежа  

ОС Русе

"80 години Русенска съдебна палата"

Обявен е конкурс за фотография на тема "Съдебната палата на гр. Русе през четирите сезона" за ученици от V до XII клас на училищата от област Русе

 

27.10.2020 г.

ОП Русе съвместно с Окръжен съд - Русе

"Работещата прокуратура"

30.10.2020 г.

АдмС Русе

     

РС Русе

"Съдът отблизо"

17.11.2020 г. РП Русе 30.10.2020 г.
РС Бяла  15.05.2020 г. ТО Бяла   

Апелативен съд - Варна

  АП  Варна  

ОС Варна

 

ОП Варна  

АдмС Варна в навечерието на Европейския ден за гражданско правосъдие

23.10.2020 г.    

РС Варна

"Пет години от създаването на центъра по медиация към съдебния район"

11.11.2020 г. РП Варна  
РС Провадия   ТО Провадия  
РС Девня   ТО Девня  

ОС Добрич

Посветен на 80-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа към България
 

25.09.2020 г.

ОП Добрич

"Открито за съдебната власт. Правосъзнание, правна култура, информирано общество"

18.09.2020 г.
АдмС Добрич 30.10.2020 г.    

РС Добрич

Посветен на Деня на народните будители и ще бъде под надслов:"Познанието днес"

02.11.2020 г.

РП Добрич

"140 години Прокуратура в Република България"

02.10.2020 г.

Провеждането е отменено

РС Тервел   ТО Тервел  

РС Каварна

"Открито за съдебната власт"

13.05.2020 г.

Провеждането е отложено

РП Каварна  

РС Балчик

. РП Балчик  

РС Генерал Тошево

"Децата и компютърните/кибер престъпленията"

 

20.11.2020 г.

РП Генерал Тошево

"Открито за съдебната власт"

13.11.2020 г.

27.11.2020 г.

ОС Шумен

  ОП Шумен  

АдмС Шумен

Международен ден за борба с корупцията

09.12.2020 г.    

РС Шумен

  РП Шумен  
РС Нови Пазар

10.04.2020 г.

Провеждането е отложено

ТО Нови Пазар  

РС Велики Преслав

"Превенция на домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите"

30.10.2020 г. ТО Велики Преслав  

ОС Разград

Обявен е конкурс за ученическо есе на тема: "Моята граница"

10.04.2020 т.

Провеждането е отложено

 

ОП Разград  

АдмС Разград

.    
РС Разград   РП Разград  

РС Кубрат

"140 години от създаването на миров съд в гр. Кубрат"

22.05.2020 г. ТО Кубрат  

РС Исперих

тема за гражданите:

"Функции и структура на съдебната власт. ВСС. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие"

тема за учениците: "Съдебни процедури с участието на деца"

 

ТО Исперих  
ОС Търговище   ОП Търговище  
АдмС Търговище      

РС Търговище

  РП Търговище  

РС Попово

"Открито за съдебната власт"

12.06.2020 г. ТО Попово  

РС Омуртаг

"Да опознаем дейността на съда"

 

05.10.2020 г. ТО Омуртаг  
ОС Силистра  

ОП Силистра

посветен на празника на града - Кръстовден
 

11.09.2020 г.

АдмС Силистра

"80 години от подписването на Крайовската спогодба и от възръщането на Южна Добруджа към България"
 

01.10.2020 г.    

РС Силистра

  РП Силистра  

РС Дулово

"Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции"

 

14.05.2020 г. ТО Дулово  

РС Тутракан

  ТО Тутракан  
АС  Бургас  

АП  Бургас

"Открито за съдебната власт"

30.10.2020 г.
ОС Бургас  

ОП Бургас

"Мястото на Прокуратурата в съдебната власт", "Представяне на професията прокурор и неговата роля в досъдебното и съдебното проезводство"

16.10.2020 г.
АдмС Бургас      
РС Бургас   РП Бургас  

РС Карнобат

"Трафик на хора"

16.04.2020 г.

Провеждането е отложено

РП Карнобат  
РС Поморие 23.10.2020 г. ТО Поморие  

РС Малко Търново

"Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистрата"

29.05.2020 г. ТО Малко Търново  

РС Несебър

"Ролята на съдиите в условията на обявеното извънредно положение в страната"

25.09.2020 г.  ТО Несебър  

РС Царево

"Представяне на професиите съдия прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите"

16.04.2020 г.

Провеждането е отложено

ТО Царево  

РС Средец

  ТО Средец  
РС Айтос   РП Айтос  
ОС Сливен   ОП Сливен  

АдмС Сливен

"Административните съдилища - арбитримежду властта и гражданите. Що е административно правосъдие? Компетентност на административните съдилища в България"

23.10.2020 г.    
РС Сливен 15.07.2020 г. РП Сливен  
РС Котел 15.05.2020 г. ТО Котел  
РС Нова Загора 06.11.2020 г. ТО Нова Загора  
ОС Ямбол . ОП Ямбол  

АдмС Ямбол

16.04.2020 г.

Провеждането е отложено

   

РС Ямбол

. РП Ямбол  

РС Елхово

"Открито за съдебната власт"

16.04.2020 г.

Провеждането е отложено

ТО Елхово  

РС Тополовград

"Открито за съдебната власт"

15.05.2020 г. ТО Тополовград  

Военно-апелативен съд

"Същност и особености на военното правосъдие в Република България"

26.11.2020 г.

ВАпП

"Представяне на професията съдия, прокурор и следовател, запознаване със статута на магистратите"

05.06.2020 г.

ВС София

"Военното правораздаване отвътре"

19.05.2020 г.

Провеждането е отложено

ВОП София  
ВС Пловдив 14.12.2020 г. ВОП Пловдив  

ВС Сливен

  ВОП Сливен  
АпСпНС  

АпСпП съвместно със Специализираната прокуратура

с участието на ученици от 19 СУ "Елин Пелин" - гр. София

м. ноември 2020 г.
СпНС  

СпП съвместно с Апелативна специализирана прокуратура 

с участието на ученици от 19 СУ "Елин Пелин" - гр. София

м. ноември 2020 г.

 

ВСС  
ИВСС  

НИП

"Открито за съдебната власт"

2-6 ноември 2020 г.

 

2019 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА ТЕМА "ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ"

ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 7/28.03.2019 г.

Иван Дончев Мусеров - ученик от XII клас на Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров", гр. Пловдив

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

Ева Христова Обесникова - ученичка от XII  клас на Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков", гр. Видин

Георги Живков Жечев - ученик от XII  клас на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", гр. Варна

Благодарствено писмо от учениците от 10 клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Смолян

 

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2017 г.

 

2017 г.

 ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЕВРОПА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”
ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 5/09.02.2017 г.

 

Марио Иванов Савчев – ученик от Х „ж“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

 

Грамоти и поощрителни награди получават:

 

Александър Георгиев Добрев - ученик от X „ж“ клас на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София
Николай Венелинов Бошнаков - ученик от X „д“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

 

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието - София-град

 

2016 г.

 

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЗАКОНЪТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2016 г.

 

Пенка Стефанова Стефанова, ученичка от XI „в“ клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“, гр. Стара Загора
Николай Емилов Беремлийски – ученик от XII клас на  ПМГ „Академик Иван Ценов” – гр. Враца

 

2015 г.

 

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015 г.

 

Апелативен район Бургас:

 

Ивайла Георгиева Павлова – ученичка от XII "г" клас, Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас
Мария Георгиева Илиева - ученичка от ХI "а" клас, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас
Виктор Тодоров Христов - ученик от Х клас, Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", гр.Бургас

 

Апелативен район – Варна:

 

Михаил Емилов Димитров - ученик от XII "а" клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”, гр. Варна
Живко Деянов Пенчев – ученик от Х "а" клас на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел

 

Апелативен район – Велико Търново:

 

Георги Ангелов Георгиев – ученик от X "б" клас, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Тетевен
Виктория Красимирова Борисова – ученичка от X "в" клас, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр.Плевен
Галина Тихомирова Георгиева – ученичка от X "в" клас, Държавна Търговска Гимназия “Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

 

Апелативен район – Пловдив:

 

Стилияна Красимирова Кирова – ученичка от XI "а" клас, ПГ „проф. д-р Асен Златаров”, гр.Димитровград
Виктор Красимиров Младенов – ученик от X "д" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора

 

Апелативен район София:

 

Цветина Светославова Илиева - ученичка от XI "в" клас, Природо-математическа гимназия„Екзарх Антим І”, гр. Видин
Славяна Вергилова Борисова - ученичка от XI "г" клас, Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", гр. Видин
Павел Руменов Денков - X "г" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, гр. Перник

 

Висш съдебен съвет

 

Деян Тонев Пиралков, ученик от XII „в” клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София
Ана-Дея Михайлова Минаева, ученичка от X „б” клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София
Иван Ивов Маринов - ученик от XII „б” клас на 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София

Конкурсът за ученическо есе се проведе в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд