Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
748 кандидати за младши прокурори се явиха на писмения изпит за младши прокурори в районните прокуратури

21 април 2018 година

Днес, 21.04.2018 г. в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 03/31.01.2018 г.  конкурс за заемане на 31 свободни длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури.

Общо 860 кандидати бяха допуснати до участие в конкурса, като на писмения изпит се явиха 748 души.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на двете конкурсни комисии, в аудитория 272 в сградата на Ректората, се изтеглиха: един казус от наказателно-правните науки и един тест по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

До устен изпит ще бъдат допуснати всички кандидати с оценка над 4.50.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд