Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви 18 свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ 18 свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища от които: 8 в Апелативен съд – София; 4 в Апелативен съд – Велико Търново и по две в Апелативен съд – Пловдив, Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – Варна.

Съдийската колегия определи, на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ 100% от броя на свободните длъжностите към момента на обявяването им да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища, както следва: 10 длъжности в гражданските колегии, 5 длъжности в търговските колегии и 2 длъжности в наказателните колегии на апелативните съдилища. Разпределението им по органи е:

  • в Апелативен съд – София – 5 длъжности в Гражданска колегия и 3 длъжности в Търговска колегия;
  • в Апелативен съд – Пловдив – 2 длъжности в Търговска колегия;
  • в Апелативен съд – Бургас по една длъжност в Гражданска и Наказателна колегии;
  • в Апелативен съд – Варна – една длъжност в Наказателна колегия и в Апелативен съд – Велико Търново – 4 длъжности в Гражданска колегия.

Решенията на Съдийската колегия ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ и ще бъдат публикувани в един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд