Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на Софийски градски съд, Военен съд – София, Районен съд – Сандански и Районен съд – Пловдив

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във вр. с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедури за избор на административни ръководители на Софийски градски съд – свободна длъжност, както и на Военен съд – София, Районен съд – Сандански и Районен съд – Пловдив – изтичащи мандати през първата половина на месец юли 2017 г.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на ВСС предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Решението ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на Интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд