Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Даниела Петрова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ в Административен съд – Кюстендил и я преназначи на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Даниела Любомирова Петрова – съдия в Административен съд – Кюстендил от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ и я преназначи на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, считано от датата на вземане на решението.

Съдия Петрова е командирована от 04.12.2017 г. в Административен съд – София-област, където е налице свободна щатна бройка за длъжността “съдия“. Към момента в Административен съд – Кюстендил няма свободна длъжност „съдия“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд