Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заявление от Николай Найденов Младенов – съдия в Софийски градски съд и реши то да бъде изпратено на министъра на правосъдието

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заявление от Николай Найденов Младенов – съдия в Софийски градски съд и с 10 гласа „за“ реши същото да бъде изпратено на министъра на правосъдието, с оглед преценка на необходимостта от изменение на Наредбата на ГДО, като се разшири кръгът на защитените лица в случаи на заплаха отправена срещу магистрат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд