Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС утвърди щатната численост на съдилищата в Република България към 31.12.2017 г. и към 01.01.2018 г.

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди щатната численост на съдилищата в Република България към 31.12.2017 г. и към 01.01.2018 г.

Към 01.01.2018 г. щатната численост на магистратите, вкл. младшите съдии е 2 443, съдебните служители са 6337, съдия-изпълнителите са 214, а съдиите по вписванията са 208. Общата щатна численост на съдиите е 2013, на административните ръководители 182 и на заместник административните ръководители 160.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд