Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще поиска от Оперативна програма „Добро управление“ информация за възможностите за финансиране по европейски проекти на изграждане на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се изиска от Оперативна програма „Добро управление“ информация за възможностите за финансиране със средства по европейски проекти на изграждането на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела, съгласно приетата от Съдийска колегия на ВСС с решение по протокол т. 9.2 от Протокол № 7/20.02.2018 г. Концепция за системата на централизиране електронна обработка на заповедните дела и съобразно събраните по реда на чл. 44 ЗОП индикативни оферти за прогнозни ценови стойности за изработването на софтуерната част на системата.

В изпълнение на решение пот. 14.2 от Протокол № 78098.03.3018 г. на Пленума на ВСС , на основание чл. 44 от ЗОП са проведени пазарни консултации за определяне на пазарна стойност на дейностите по обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“, като отзовалите се търговски дружества са посочили прогнозни ценови стойности в диапазона от 732 000 лв. до 660 000 лв. Индикативните ценови оферти не включват закупуването на компютърна и комуникационна техника.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд