Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Недялка Нинова – съдия в Окръжен съд – София на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Недялка Николова Нинова – съдия в Окръжен съд – София на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София.

Предложението за назначаване на съдия Николова за заместник-председател на съда е подкрепено от Общото събрание на съдиите от Софийски окръжен съд, проведено на 19.02.2018 г.

Съдия Нинова има над 22 години юридически стаж. Била е съдебен кандидат в Софийски окръжен съд през 1993 г., съдия в Районен съд – Ботевград в периода от 1996 г. до 2006 г. и съдия в Софийски окръжен съд от 2006 г. и към настоящия момент.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд