Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа „против“ и 2 гласа „за“  не образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е направено от председателя на Върховния касационен съд за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 ЗСВ – системно нарушаване на процесуалните срокове, както и допуснати действия или бездействия, които неоправдано забавят производството.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд