Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възстанови Николай Стефанов Стефанов на длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Русе, поради приключило с окончателно решение наказателно производство и постановена оправдателна присъда

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 231, ал. 1, пр. 2 от ЗСВ, възстанови Николай Стефанов Стефанов на длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Русе, поради приключило срещу него с окончателно решение наказателно производство по ДП № 41/2015 г., по описа на СГП-СЗППИМ и оправдателна присъда, считано от датата на вземане на решението.

С решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г. Николай Стефанов е временно отстранен от длъжността „съдия“ до приключване на наказателното производство срещу него.

Съдийската колегия изпрати на Комисия „Бюджет и финанси“, молбата на Николай Стефанов, в частта за заплащане разликата между получаваното възнаграждение по чл. 230, ал. 3 и пълния размер на трудовото му възнаграждение за периода на отстраняване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд