Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени наложеното със заповед на административния ръководител на Районен съд – Козлодуй дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия Адриана Добрева

24 април 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, отмени наложеното със заповед № РД-93/22.12.2017 г. на Цветанчо Трифонов – председател на Районен съд – Козлодуй, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Адриана Георгиева Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй.

Според Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС основание за отмяна заповедта на административния ръководител на Районен съд – Козлодуй е издаването ѝ в нарушение на административнопроизводствените правила.

Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на Съдийската колегия на ВСС ще бъдат приложени към кадровото дело на съдия Добрева.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд