Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не избра административни ръководители на Районна прокуратура – Плевен и Районна прокуратура – Царево

25 април 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 3 гласа „за” и 8 гласа „против“ не избра Диана Николаева Маркова-Бурова за административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен. Към настоящия момент тя  е заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – Плевен и това е второто ѝ участие в изборна процедура за този орган на съдебната власт. 

След проведено гласуване и резултат 5 гласа „за” и 6 гласа „против“ Прокурорската колегия не избра Райко Димитров Стоянов за административен ръководител на Районна прокуратура – Царево. Прокурор Стоянов за втори мандат е административен ръководител на Районна прокуратура – Малко Търново. При предходната изборна процедура открита от Прокурорската колегия с решение по протокол № 32/11.10.2017 г. нямаше постъпили кандидатури.

И двамата кандидати бяха единствени участници в изборните процедури.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд