Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Иван Генчев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив

25 април 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Генчев Генчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, поради освобождаването му от заеманата длъжност, считано от 02.04.2018 г.

Иван Генчев бе освободен от длъжността „следовател“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, с решение на Прокурорската колегия от 28.03.2018 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд