Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри проект на споразумение с НАП за осигуряването на достъп на органите на съдебната власт до електронни услуги на Националната агенция за приходите

26 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри проекта на споразумение за взаимодействие във връзка с осигуряването на достъп на органите на съдебната власт, представлявани от ВСС, до електронни услуги на Националната агенция за приходите. Със споразумението се регламентират редът и начинът за безвъзмездно предоставяне по служебен път на информация от НАП, необходима на органите на съдебната власт, във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс. Информацията ще се осигурява чрез предоставен достъп до електронните услуги на НАП – актуално състояние на трудовите договори за конкретни физически лица на база на подадените уведомления в НАП, съгласно чл. 62 и чл. 123 от Кодекса на труда и справки за осигуряването.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд