Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие становище, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не противоречи Конституцията на Република България

26 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие становище по конституционно дело № 1/2018 г., според което разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не противоречи на принципите, установени в чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Прилагането на нормата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е улеснено и от разпоредбите на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, изцяло кореспондира на основните конституционни принципи, тъй като създава възможност за легитимни правни очаквания на магистратите, прозрачност и предвидимост по отношение на конкурсните процедури за повишаване в длъжност и преместване.

С определение от 27 март 2018 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 1/2018 г. е допуснато до разглеждане по същество искането на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд