Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС указа на административните ръководители на органите на съдебната власт да информират предварително ВСС за участието си в проекти по ОПДУ и други международни проекти и програми

26 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие Върховният административен съд да извърши разход, съгласно сключен договор за обществена поръчка във връзка със Споразумение за партньорство за изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“. Пленумът указа на председателя на Върховния административен съд да предприеме незабавни действия пред Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за верифициране на разхода. С решение от днес бе указано на административните ръководители на органите на съдебната власт да информират предварително Пленума на ВСС за участието си в проекти по ОПДУ и други международни проекти и програми. Пленумът ще разрешава на органите на съдебната власт участието им в проекти само при наличие на достатъчни финансови и човешки ресурси.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд