Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели помещенията във фаза „Идеен проект“ бившата сграда на Софийски районен съд на ул. „Драган Цанков“ № 6 и упълномощи представляващия ВСС да сключи договор за два ведомствени апартаменти

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1 от ЗСВ, разпредели помещенията във фаза „Идеен проект“ за обект „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда на органите на съдебната власт, гр. София, ул. „Драган Цанков“ № 6“ сключен между ВСС и ЕТ „АРХАТ В-ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ“. Помещенията – работни кабинети и съдебни зали са разпределени между ГД „Охрана“, Административен съд София-област, Софийска градска прокуратура и Софийска окръжна прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд