Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи съгласуването на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“ за следващото си заседание

26 април 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет след проведена дискусия не съгласува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“ и реши да отложи разглеждането на точката за заседанието насрочено за 10.05.2018 г. В законопроекта се предвиждат изменения в правната уредба на резервационните данни, част от които касаят предоставянето им от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за целите на наказателното производство.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд