Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Писменият изпит в конкурса за „младши следователи“ в следствените отдели в окръжните прокуратури ще се проведе на 28 април 2018 г.

27 април 2018 година

Писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 04/31.01.2018 г. конкурс за заемане на 12 свободни длъжности за „младши следователи“ в следствените отдели в окръжните прокуратури ще се проведе на 28 април 2018 г., събота. Изпитът ще започне в 09:00 ч., като кандидатите са разпределени в три аудитории на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Централен корпус. Участниците в конкурса с входящи номера от 1 до 100 ще бъдат в аудитория 255, ет. 2, с номера от 101 до 505 са разпределени в аудитория 272, ет. 3 и тези с номера от 506 до 605 в аудитория 292, ет. 4.

Допуснатите 605 кандидати ще решават казус по наказателноправни науки, както и тест с въпроси от правото на Европейския съюз и в областта на правата на човека. Изпитът ще бъде с обща продължителност 5 астрономически часа. До устен изпит ще бъдат допуснати всички кандидати с оценка над 4.50.

Пропускателният режим ще се осъществява от Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието. В изпитната зала няма да бъдат допускани кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и не се разрешава ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка явилите се на изпита следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин непозволяващ ползването й.

Организаторите по провеждането на конкурса нямат ангажимент за осигуряване съхранението на мобилни телефони или други технически средства.

Уведомяват се всички кандидати, че влизането в сградата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се осъществява само откъм ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на вътрешния двор, вход – Централен корпус, като влизането на автомобили не е позволено. Достъпът до залите ще започне от 07.00 часа.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд