Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към колегиите на ВСС проведоха среща със зам.-министъра на правосъдието г-жа Десислава Ахладова и главния инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова

27 април 2018 година

Членовете на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ (ДДВИВСС) към Съдийската и към Прокурорската колегии на Съвета проведоха на 26.04.2018 г. среща с главния инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова и инспектори от ИВСС.

Срещата е поредна от провежданите на всеки 6 месеца между членовете на комисиите ДДВИВСС и представителите на Инспектората към ВСС. В дискусията участие взе и зам.-министърът на правосъдието г-жа Десислава Ахладова. Бяха обсъдени проверките по реда на Глава трета “а“ на Закона за съдебната власт и съдържанието на информацията в изпращаните от ИВСС данни за установени нарушения по реда на чл. 60м, ал.1 от Закона за съдебната власт.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд