Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС извърши второ класиране по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийски градски съд – Гражданска колегия

8 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193 от ЗСВ във вр. с параграф 210 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ Райна Петрова Мартинова – съдия в Софийски районен съд в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – Гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Второто класиране е по обявения, с решение на Съдийската колегия по протокол № 12/12.07.2016 г., конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 12 свободни длъжности „съдия“ в СГС.  С решение на Колегията по протокол № 30/19.07.2017 г. са повишени/преместени 12 кандидати, 11 от които са встъпили в длъжност. Кандидатът Димитър Василев Мирчев, съдия в Окръжен съд – Враца е преместен, но не е встъпил в длъжност, поради което с цел попълване на конкурсната длъжност, съобразно чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, е назначен следващия по реда на класирането кандидат – съдия Мартинова.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд